Onderwerp: COLUMN, ALGEMEEN, JAZZ, MUZIEK, WERELDMUZIEK

Donderdag 11 Oktober 2012 at 3:21 pm

Is de Klankrijke Wereldmuziek ook Kansrijk in Nederland???

Muziek Journalist Frits Lagerwerff

Column van muziekcriticus Frits Lagerwerff


(n.a.v. presentatie rapport Klankrijk & Kansrijk, Bimhuis, 24 september 2012)

Willem Breuker en ondergetekende, destijds leden van de Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek in Nederland, de SJIN, hebben begin jaren '80 onderzoek gedaan naar de sociaal-economische omstandigheden van in Nederland woonachtige jazzcomponisten en improvisatoren. Het daaruit voortgevloeide rapport Jazz Nu & Straks heeft tot een substantiële verhoging geleid, van subsidiegelden richting de SJIN. Deze stichting had het succesvolle Podiumplan ontworpen. Dit voorzag in additionele honoraria, voor musici per speelbeurt. Musici regelden zelf schnabbels, op vele podia, en konden statutair rekenen op 250 florijnen per speelbeurt: meestal sam-sam, de ene helft betaald door de club, de andere aangevuld via de stichting.

Lees Verder

Onderwerp: COLUMN, ALGEMEEN

Woensdag 05 September 2012 at 9:17 pm

HALLO ZWEVENDE KIEZERS! NOGMAALS: VOORKOM EEN CULTURELE KAALSLAG (2)!!

Twee jaar geleden riep cultureel journalist Frits Lagerwerff in een vlammend betoog iedere cultuurliefhebber op, om strategisch op PVDA te stemmen en waarschuwde als een profeet voor de gevolgen als dat niet gebeurde. Als een paar duizend stemmers meer dat advies hadden opgevolgd zou de Culturele Kaalslag zoals we die nu kennen, ons bespaard zijn gebleven. Die broodnodige stemmen gingen verloren in de kleinere linkse partijen. Toegegeven Job Cohen was niet op zijn best, maar het gaat niet om de mannetjes. Waar het om gaat is te voorkomen dat de verkeerde partij het voor het zeggen krijgt in cultuur-land.


Muziek Journalist Frits Lagerwerff

Column van muziekcriticus Frits Lagerwerff


Een week voor de vorige parlementsverkiezingen, twee jaar terug, mocht ik voor Cultuurpodium een artikel schrijven over politiek en cultuurbeleid. Daarin smeekte ik u, zwevende kiezer, om, net als ik, strategisch op de Partij van de Arbeid te stemmen, om culturele kaalslag te voorkomen. Dit artikel, nog steeds actueel, is op de Cultuurpodium website te lezen. Na het uitkomen op Cultuurpodium ontving ik allerlei mailtjes met de verzuchting ‘dat Groen Links ook een goede stemuitslag zou moeten krijgen'. Vele mensen aan universiteiten en in de kunstwereld stemmen op ‘hun partij' Groen Links, die noch groen noch links is. "Wij zijn groen links!'' Alsof het een religieuze sekte betreft. Hun stembiljet lag daags na die verkiezingen op de bodem van het kanaal voor de deur: waardeloos. Wat heeft Groen Links gesteund: de hopeloze Kunduz missie, die miljarden kost, waarover betreffende militairen en politie experts hun kaken stijf op elkaar houden.

Lees Verder

Onderwerp: COLUMN, FESTIVAL

Maandag 08 Augustus 2011 at 10:01 pm

Gay Pride - Bloot met een functie

Gay Pride (Foto: Jara Hof) Gay Pride (Foto: Jara Hof) Gay Pride (Foto: Jara Hof)

Tekst Lotte Krijnen, met foto's van Jara Hof (klik voor vergroting)

De klinkers langs de grachten zijn schoongeveegd, en het zal meer dan een schepnet zijn geweest dat door de grachten zelf is gehaald. Behalve een enkele confettisnipper die nog niet uit de bomen is geregend, doet niet veel meer herinneren aan de bonte botenparade die afgelopen zaterdag door de grachten voer. De maandagkranten staan echter nog bol van de opiniërende artikelen over
de jaarlijkse Gay Pride. De algemene strekking: ‘Moet dat nou, al dat bloot?'

Lees Verder

Onderwerp: COLUMN, ALGEMEEN

Dinsdag 01 Juni 2010 at 09:50 am

Hallo zwevende kiezers! Voorkom een culturele kaalslag!!

Frits Lagerwerff Column

Column van muziekcriticus Frits Lagerwerff
Op de zonnige ochtend van woensdag 22 juni 2005 wordt op radio 1 het eerste nieuwsbulletin van het ANP voorgelezen. Daarin is het volgende berichtje opgenomen: de fractievoorzitters van het CDA en de VVD dienen een voorstel in tot opheffing van de NPS. Deze opheffing, een lang gekoesterde wens van het CDA, zal worden voorgelegd aan de staatsecretaris voor cultuur. In het volgende nieuwsbulletin, van 08.00 uur, blijkt de zinsnede 'een lang gekoesterde wens van het CDA' bliksemsnel uitgewist, maar de strekking van de boodschap blijft dezelfde.

Zien we dit voor ons? Donkere wolken pakken zich samen boven de regering Balkenende 2 - CDA, VVD, D66 - bij hoofdpijndossiers als het zorgverzekeringstelsel en troepen naar Uruzgan. Met deze dossiers zijn grote sommen geld gemoeid. De uitzending van onze jongens en meiden wordt bijvoorbeeld begroot op 300 miljoen, maar blijkt inmiddels veel meer dan 1 miljard te kosten. Zijn in tijden van smal politiek draagvlak en uitdijende staatsschuld helemaal geen postjes te bedenken, die gerieflijk, geruisloos kunnen worden weggevinkt?

Lees Verder

  • 1