Categorie: COLUMN, ALGEMEEN

Woensdag 05 September 2012 at 9:17 pm

HALLO ZWEVENDE KIEZERS! NOGMAALS: VOORKOM EEN CULTURELE KAALSLAG (2)!!

Twee jaar geleden riep cultureel journalist Frits Lagerwerff in een vlammend betoog iedere cultuurliefhebber op, om strategisch op PVDA te stemmen en waarschuwde als een profeet voor de gevolgen als dat niet gebeurde. Als een paar duizend stemmers meer dat advies hadden opgevolgd zou de Culturele Kaalslag zoals we die nu kennen, ons bespaard zijn gebleven. Die broodnodige stemmen gingen verloren in de kleinere linkse partijen. Toegegeven Job Cohen was niet op zijn best, maar het gaat niet om de mannetjes. Waar het om gaat is te voorkomen dat de verkeerde partij het voor het zeggen krijgt in cultuur-land.


Muziek Journalist Frits Lagerwerff

Column van muziekcriticus Frits Lagerwerff


Een week voor de vorige parlementsverkiezingen, twee jaar terug, mocht ik voor Cultuurpodium een artikel schrijven over politiek en cultuurbeleid. Daarin smeekte ik u, zwevende kiezer, om, net als ik, strategisch op de Partij van de Arbeid te stemmen, om culturele kaalslag te voorkomen. Dit artikel, nog steeds actueel, is op de Cultuurpodium website te lezen. Na het uitkomen op Cultuurpodium ontving ik allerlei mailtjes met de verzuchting ‘dat Groen Links ook een goede stemuitslag zou moeten krijgen'. Vele mensen aan universiteiten en in de kunstwereld stemmen op ‘hun partij' Groen Links, die noch groen noch links is. "Wij zijn groen links!'' Alsof het een religieuze sekte betreft. Hun stembiljet lag daags na die verkiezingen op de bodem van het kanaal voor de deur: waardeloos. Wat heeft Groen Links gesteund: de hopeloze Kunduz missie, die miljarden kost, waarover betreffende militairen en politie experts hun kaken stijf op elkaar houden.

Groen Links komt nu, in verkiezingstijd, met een voorstel aangaande olievervuiling in de Rotterdamse haven. Die is al een eeuw gaande, maar was zelden onderwerp van kritisch onderzoek en sancties. Aanhangers van Groen Links loven nog steeds de invloed die zij overal hebben. Die invloed ligt echter eveneens op de bodem van het vervuilde kanaal voor de deur.

Een week voor de laatste parlementsverkiezingen lag de Partij van de Arbeid - waar ik verder persoonlijk niets mee te maken heb - 10 zetels achter de VVD, in de peilingen. Lijsttrekker Job Cohen, matig debater op tv, kwam op de avond van de verkiezingsdag enkele duizenden stemmen tekort om de VVD van de leiding des vaderlands af te houden. Niemand geloofde in een gedoogconstructie met de PVV, maar die kwam er toch. Progressieve vrienden bij de publieke omroep, fluisterden dat het toch interessant zou zijn, om te zien wat die Wilders, die kappersklant uit Venlo-Zuid, er van zou bakken, in zijn machtspositie. ‘'Nederland kan dan eindelijk ervaren wat die charlatan wil en kan". De culturele kaalslag, waarvoor van alle kanten gewaarschuwd is, werd keiharde realiteit. Conservatieve instituties, zoals het Rijksmuseum en het Concertgebouworkest, krijgen onverkort subsidies.

Podiumkunsten en kleinere concertpodia, waar massa's mensen veel plezier aan beleven, liggen in de vuurlinie. Het Amsterdamse Tropentheater, een van de mooiste zalen ter wereld en onmisbaar voor alle leuke muziek buiten het Concertgebouw om, wordt met sluiting bedreigd. Evenals het Utrechtse Rasa, een van de toonaangevende, belangrijkste podia voor wereldmuziek: salsa, tango, flamenco, Afrikaanse muziek, et cetera. Het Amsterdamse Openlucht Theater, in het Vondelpark, de hele zomer stijfvol publiek dat gratis in de zon geniet, dreigt eveneens te verdwijnen. Net als talloze clubs in andere grote steden. Interessante festivals, als de Flamenco Biënnale en Turkye Now: allemaal geschrapt. Wat overblijft is een overdosis aan evenementen met een overdosis aan gehoorschadelijk boem-boem.

De PVV heeft tijdens de onderhandelingen over de gedoogconstructie geëist dat de VVD-staatssecretaris, Halbe Zijlstra, moest inhakken op kunst & cultuur, en de publieke omroep, ‘die linkse hobby'. Vooral kunstenaars moeten hun eigen broek leren ophouden. De PVV voorzag wel in tonnen ongevraagde subsidie voor de terecht geprezen amateur harmonie orkesten in Limburg. Waarom doet die totalitaire Wilders dit, op kunstenaars hakken? Hij wil kunstzinnig Nederland een leuk speeltje af pakken. Qua geld gaat 't he-le-maal nergens over. Kunst, en de publieke omroep, kosten relatief weinig, en leveren heel veel op.

Wilders leeft met een grote W op de geverfde kuif, die van Wraak. Wraak van het bespotte Zuiden ten opzichte van het zogenaamd arrogante Noorden. Die wraak, dat ressentiment, zit diep. Nederland heeft lange tijd gezucht onder de invloed van 2 miljoen Limburgse KVP-kiezers, stemvee. Joop den Uyl (PVDA) waarschuwde zijn coalitiegenoot Barend Biesheuvel (ARP) altijd gekscherend voor KVP-ministers: Barend, het ruikt hier nondeju weer naar wierook! Inmiddels bepaalt Wilders met zijn oneliners steeds de politieke agenda, zonder iets te realiseren, behalve de radicalisering van moslims. De VVD doet daar niets tegen, als de zakelijke belangen maar niet worden geschaad. Aangaande ontwikkelingshulp - maakt in de 3e wereld rijken rijker en armen armer - en de niet-democratische EU, als geldverslinder, heeft Wilders wel een punt. Echter, zonder iets te bereiken, behalve vocale reuring.

De financiële bijdrage aan de EU is na aandringen van de PVDA, Wouter Bos, enigszins terug geschroefd. De Nederlandse bijdrage aan de EU is destijds buitenproportioneel verhoogd, door CDA-premier Ruud Lubbers, die voor zichzelf een toppositie te Brussel in het verschiet zag. Lubbers heeft zijn toppositie nooit mogen bekleden, omdat hij niet aardig genoeg was tegen bondskanselier Helmut Kohl en zijn Belgische voetbalvriend, premier Van den Aerdenne. Dit zou niet zo deerniswekkend zijn, al die bestuurlijke blunders, ware het niet dat ook de komende verkiezingen weer uitermate belangrijk zijn, zeker voor alles wat nog leuk en opbouwend is in Nederland, met name voor de kunsten.

Hallo zwevende kiezers, kunnen jullie 't nog volgen? Er dreigt ook na 12 september een voortgaande historische kaalslag op radio en tv, en in onze kunstwereld! Alles wat nog leuk is in Nederland moet onder de knoet, bij politieke baantjesjagers die alles in cijfers willen uitdrukken. Dit cijferfetisjisme vormt één van de leugens van deze tijd, waarin meten zogenaamd hetzelfde is als weten. Wat cijfers betreft wordt ons trouwens belangrijke informatie onthouden. Gerrit Zalm (VVD) weigert een lening van ruim 30 miljard, voor zijn ABN-AMRO Bank, nog steeds aan de staat terug te betalen. De ING heeft de staatslening wel keurig teruggestort, plus rente. Waarom staat er nooit een kritisch stuk over het almachtige fenomeen Zalm in de pers? Rutte en de zijnen weigeren nog altijd het ruim 16 miljard verslindende straaljagerproject JSF te verlaten. Waarom lopen wij altijd achter Amerikaanse industriëlen en politici aan, Jack de Vries (CDA) en Rutte voorop? Wij kunnen superieure straaljagers tegen uitverkoopprijzen bij de Zweedse industrie Saab ophalen. Nederland wil graag van geldverslindende Caribische koloniën af. Mag niet van de Amerikaanse regering, die drugscontrolerende vliegtuigen vanaf Curaçao laat opstijgen.

Nederlandse politici (meestal VVD-ers) spelen speculerend bankiertje, en verspelen miljarden aan foute kredietderivaten. Kraait bijna geen haan naar. Bij de bestuurlijke chaos, bezuinigingen die meer kosten dan ze opleveren, en de tientalen miljarden die hierin verloren gaan, worden discussies over bezuinigingen, op onderwijs, jaartje langer studeren, publieke omroep en kunsten lachwekkend.
Vreemd genoeg worden bovenstaande en andere kwestieuze kostenposten tijdens de verkiezingscampagne niet besproken. Wel dient er nog meer bezuinigd te worden op onderwijs, publieke omroep en kunsten. Kunsten zijn weerloos, maar wel van waarde. Kunst slaat op verbeeldingskracht, innovatie, kennis, bekwaamheid, kunde. Daar moet Nederland het juist van hebben, in het kader van economische verbetering. Kunst bevordert tolerantie, bedachtzaamheid, geestelijke groei, inzicht in complexiteit en gemeenschapsgevoel.

De kunstwereld levert bovendien een bijdrage aan de toerisme-industrie en functioneert als motor in het vestigingsklimaat, als vestigingsfactor voor bedrijven. Dit hebben de Duitsers veel beter begrepen. Waar draait de economie als een tierelier? Berlijn is, als kunststad, met concertpodia, kunstenaars en zogenaamde broedplaatsen, de place to be. Met een gigantische horeca- omzet. Nu werkt zelfs het ingedutte Brussel zich omhoog via een opbloei als kunststad. Niemand wil provinciale cultuurbarbaar, cultuurproleet worden genoemd. Zeker niet vet betaalde EU-ambtenaren, ook al gaan zij zelden naar een museum of concert. Alleen pochen over een bloeiend kunstklimaat zorgt al voor economische groei: snobisme moet!

Wie bezuinigt op media en kunst, wie kunst een linkse hobby noemt, heeft helaas weinig van een moderne samenleving en economie begrepen, en doet zelfs zichzelf tekort. Wanneer visie en solidariteit, tegenspraak en tolerantie, kunst en onderwijs als een nachtkaars uitgaan, en hebzucht groeit, drijft een samenleving af, scooterend richting irrelevantie en debilisering. Merkwaardig genoeg rept niemand tijdens deze campagne over rechtse hobby's: vliegvelden, snelwegen, bouwkundige prestigeprojecten, hoge snelheidslijnen, straaljagers, onnodige oorlogjes en speculerend bankieren. De VVD en het CDA dienen als schaamlap voor het op de achtergrond liggende militair-industrieel project, dat na de politiek vette commissariaten levert. Kiezers worden massaal om de tuin geleid, via afleidende en prikkelende discussiepunten, als dubbele paspoorten, wietpassen, 130 km hard rijden, de NS, stropdassen van partijleiders enzovoort. Allemaal geduid door voor praatprogramma's opdravende poppenkastpoppen, van geldverslindende adviescolleges.

Bijna niemand bevraagt nog het bezuinigingsfetisjisme en het geloof in ‘de markt' als model voor scholen, universiteiten en ziekenhuizen, gerund door overbodige managers met hun prestatie-indicatoren. Bijna niemand rept van de waarheid met betrekking tot koopkracht: grootverdieners zijn er de afgelopen jaren danig op vooruit gegaan, en ‘de rest' voelde zijn koopkracht almaar dalen. Ook hier worden de rijken rijker en de armen armer. Het Zwitserse onderzoeksinstituut UBS heeft berekend dat binnen de EU de armste 10 procent zijn besteedbare inkomen tussen 2000 en 2010 met 30% voelde dalen, terwijl de rijkste tien procent er 30% op vooruitging. Dit is leuk voor Rutte en zijn bootmakker Jort Kelder (‘eerst snoeien, dan groeien'), maar een ramp voor tante Leen om de hoek. Winsten worden in de huidige crisis individueel geïnd, verliezen op de samenleving afgewenteld.
Bezuinigingen op onderwijs, zorg, de publieke omroep en de kunsten? Dat zijn afleidingsmanoeuvres.

Wakker Nederland? Welterusten Nederland! Hallo zwevende kiezers, zijn jullie daar nog? Met valse praatjes over economie, waarvan hij geen verstand heeft, windt de juridisch geschoolde Mark Rutte kiezers glimlachend om zijn zwaaiende wijsvinger. Hij wint namens de VVD opnieuw de komende verkiezingen. Dankzij Sammy, hij die omhoog kijkt, ligt daarna de weg open voor een paars kabinet: 35 zetels VVD, 30 PVDA en 15 D66. Rutte zit Samson na debatten steeds harder in armen en schouders te knijpen. De PVDA, die traditioneel de post cultuur opeist, kan hopelijk de culturele kaalslag bijstellen. Nederland wordt dan weer enigszins, hoe heet dat: leefbaar.

Daartoe dient volgende week strategisch te worden gestemd. Daarbij is er weinig alternatief voor de PVDA, die niet alleen als partijvoorzitter kampioen beledigen Jeltje van Nieuwenhoven herbergt, maar ook het gros van probleemoplossend Nederland als achterban heeft. Wouter Bos, PVDA, heeft in z'n eentje, als minister de financiële crisis bezworen. Na zijn vertrek is de economische crisis, veroorzaakt door bankiers en politici, opgelost over de ruggen van gewone mensen die vervolgens door VVD en CDA in slaap zijn gesust. De PVDA gedraagt zich zoals altijd te fatsoenlijk en heeft in het politieke machtsspel vaak het nakijken. Terwijl deze grote partij als enige een visie heeft op wetenschappen, kunsten en de publieke omroep. Hopelijk is een terugkeer mogelijk van de sluipend afgedwongen individualisering, het doorgeslagen materialisme en de bijna modieuze kunsthaat. Kleine linkse partijen en de SP, mij zeer sympathiek, hebben wellicht ook een mening over onderwijs, omroepen, kunsten en wetenschappen, maar zullen nooit de macht hebben die te effectueren. Ons staat kortom een onstuitbare sociaal-culturele ramp te wachten, tenzij wij volgende week de naam aankruisen van iemand van de PVDA, bijvoorbeeld mijn beschaafde buurvrouw Khadija Arib, een rots in de branding, op een eervolle 30ste plaats beland.

Samsom! Luister niet naar Wilders en Rutte! Bepaal zelf de agenda! Noem voorbeelden. Onderwijs in de Franse taal kost miljoenen, maar levert miljarden op. Hetzelfde geldt voor de Duitse taal. Miljarden liggen voor het grijpen. Leer rekenen: wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Nederland is een klein land, heeft heel veel buitenland. Wie iets koopt, mag zijn eigen taal spreken. Wie iets wil verkopen/exporteren moet vloeiend de taal van de koper spreken en schrijven. Kap dat provincialisme! Hou op met clichés als: Nederland moet beter, groener, socialer. Verhoog de belastingen niet, maar roep keihard: The New Dutch Masters, innovators of the World! De innovatieve Duitsers en Denen zitten dan wel te schuddebuiken maar ze raken wel geïnteresseerd. Neem op hun uitnodiging niet alleen Bea, Maxima en het Concertgebouworkest mee, maar ook sporters, designers, dijkbouwers, beeldende kunstenaars en jazzmuzikanten. Dat regeringsvliegtuig moet toch vol. Het niet op waarde schatten van eigen kunsten en kunstenaars loopt als een rode draad door onze geschiedenis.

Echter, kunst en cultuur bepalen grotendeels het karakter van een land. Als je dat veronachtzaamt, blijft er weinig over. Als de EU wil voorkomen dat een ‘botsing van beschavingen' realiteit wordt, kan kunst & cultuur beter een van de steunpilaren worden: laat muzikanten maar samenspelen. Mocht je toch op ‘socialer' willen doorgaan, bespreek dan allochtonen, 50-plussers, bewoners van verpleeghuizen die zichzelf bevuilen en 1 keer per week mogen douchen, met bijbetaling van 22 euro! Herstel het contact met buurten in plaats van met managers en technocraten. Mocht je toch over economie willen beginnen: Afrikaanse economieën groeien hard, door Chinese input, en Nederlandse bedrijven missen de boot. Dus: gaan Lex en Max toch die kant op, stuur dan een stel Chinees sprekende ondernemers mee, plus het multi-etnische Atlas Ensemble en de slagwerkpioniers Han Bennink en Michael Baird. Benadruk deze punten, plus mogelijke realisatie, en haal fluitend binnen die buit!

Hallo zwevende kiezers! Zijn jullie er nog? Klim volgende woensdag svp/aub strategisch in de PVDA pen. Op naar een frisse, linkse coalitie. Now! Now is the moment! Now is the time....wie zong dat ook alweer?

Deel deze column via Facebook en Twitter!

Update: De PVDA zou alsnog de grootste partij kunnen worden!


Over Frits Lagerwerff:

Frits is sociaal wetenschapper, publicist, kunstredacteur en muziekcriticus, heeft eveneens ruime expertise op het gebied van copy writing, editing en slogans, in het Nederlands en Engels. Als editor en eindredacteur legt Frits Lagerwerff zich onder meer toe op het schrijven, herschrijven en redigeren van beleidsteksten, vooral voor overheden, kunstinstanties en commerciële organisaties.

Hij heeft tot nu toe geschreven voor, onder meer, De Volkskrant, Dagblad Trouw, Vrij Nederland, HP De Tijd, Openbaar Kunstbezit, het Prins Bernard Cultuur Fonds, de VPRO Gids en internationale muziektijdschriften en reismagazines.
Reageer hieronder

vijf reacties

Sybilla van der Laan
Sybilla van der Laan (URL) - 06-09-’12 08:35
Hans-Paul Klijnsma
Hans-Paul Klijnsma ( E-mail ) - 07-09-’12 16:21
Madelon Michel
Madelon Michel - 07-09-’12 23:36

Een of meer reacties staan in de wachtrij om goedgekeurd te worden.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Deze stomme vraag dient ervoor om spam te voorkomen

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.