Disclaimer

Wij doen ons best om CultuurPodium actueel en up to date te houden. De artikelen zijn echter een momentopname en moeten ook als zodanig gelezen worden. Ondanks de zorg en aandacht die wij er aan besteden is het mogelijk dat de inhoud ervan onvolledig en/of onjuist is. Wij geven geen garanties of waarborgen ten aanzien van de deugdelijkheid of geschiktheid van CultuurPodium voor welk gebruik dan ook en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van inhoud en informatie in dit magazine. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor aan ons magazine gekoppelde bestanden van derden. Het feit dat wij een link hebben opgenomen is geen impliciete of expliciete bekrachtiging van of instemming met die bestanden. Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor kosten en gevolgen van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen of veroordelingen die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik CultuurPodium. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de onmogelijkheid om CultuurPodium te kunnen raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om u zonder opgaaf van redenen de toegang tot onze site te ontzeggen en/of u te verbieden van bepaalde voorzieningen op de site gebruik te maken. Wij houden van het gebruik van onze site statistieken bij en kunnen specifieke IP-nummers desgewenst blokkeren.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de CultuurPodium of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U dient de Vereniging Jazz- & CultuurPodium, diens medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer te beschermen tegen en te vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Het kan zijn dat u zichzelf en/of anderen meent te herkennen in onze artikelen. Het kan zijn dat u gelijk heeft. De beste manier om daar achter te komen is even contact met ons op te nemen zodat we uw idee kunnen bevestigen of ontkennen. Omdat we ons bij het schrijven wel eens wat dichterlijke vrijheid permitteren is het niet verstandig alle uitspraken letterlijk te nemen. Wij zijn er niet op uit om mensen of instanties te beledigen. Toch kan een 'slip of the keyboard' altijd voorkomen of kan de formulering best wel eens wat ongelukkig zijn. Bij voorbaat onze excuses. Neem bij twijfel of plotseling opkomende irritatie even contact met ons op.